One Piece

Tân thủ

Giới thiệu RED LINE

[Tin Tức] 30/06/2020

Giới thiệu hoạt động RED LINE 21h đến 21h20 tối và thứ 3 , 5 , 7 hàng tuần

Giới thiệu HẢI TẶC CHIẾN

[Tin Tức] 30/06/2020

Giới thiệu hoạt động HẢI TẶC CHIẾN 20h đến 20h30 tối và thứ 2 , 4 , 6 hàng tuần

Giới thiệu IMPEL DOWN

[Tin Tức] 30/06/2020

Giới thiệu hoạt động IMPEL DOWN 20h đến 20h20 tối và thứ 3 , 5 , 7 hàng tuần

Nhắc nhở : thời gian nhận x2 hoạt động

[Tin Tức] 27/06/2020

Nhắc nhở thời gian x2 hoạt động

Quà vip vòng quay may mắn

[Tin Tức] 26/06/2020

Hệ thống quà các vòng quay

Hướng dẫn thay đổi kỹ năng - Khoá kỹ năng cho nhân vật

[Tin Tức] 27/06/2020

Hướng dẫn thay đổi kỹ năng

Cách Nhận Gift Code Tại Trang Chủ

[Tin Tức] 24/06/2020

Hướng dẫn nhận gift code

Hướng dẫn tăng lực chiến

[Tin Tức] 24/06/2020

Lực chiến tăng nhanh

Hướng dẫn lên cấp nhanh

[Tin Tức] 23/06/2020

Cấp tăng nhanh

Hướng dẫn nhập CODE

[Tin Tức] 23/06/2020

Nhập code phủ phê quà tặng bao la

Những hoạt động và tính năng đặc sắc

[Tin Tức] 23/06/2020

Những phần đặc sắc của game

One Piece One Piece