One Piece

Cẩm nang

heartQuyền lợi 20 cấp VIPheart

mail Ban quản trị xin chào quý thuyền trưởng !
 

- VIP là 1 tính năng đặc biệt mà mang đến rất nhiều quyền lợi cho quý thuyền trưởng , hiện tại dưới đây ban quản trị sẽ thống kê cụ thể về bảng giá và những quyền lợi của các cấp vip mang đến cho quý thuyền trưởng . 

Bảng Giá 20 cấp VIP

 

Cấp VIP 1

Quyền lợi VIP 1 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 1 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 1 lần

3 Mở khoá thu hồi nhanh trang bị

4 Mở khoá tăng tốc chiến đấu x2

Gói quà nhận được của VIP 1 

200 extol

2 đá cường hoá mỹ nữ

2 đã cường hoá thuyền

1 xu đổi bạc

---------------------------------------

Cấp VIP 2

Quyền lợi VIP 2 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 2 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 1 lần

3 Vượt thám hiểm mở khoá bỏ qua nhanh trận đấu

Gói quà nhận được của VIP 2

400 extol

4 đá cường hoá mỹ nữ

4 đã cường hoá thuyền

1 xu đổi bạc

---------------------------------------

Cấp VIP 3

Quyền lợi VIP 3 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 3 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 1 lần

3 Mở khoá càn quét đại hải trình

Gói quà nhận được của VIP 3

600 extol

6 đá cường hoá mỹ nữ

6 đã cường hoá thuyền

1 xu đổi bạc

---------------------------------------

Cấp VIP 4

Quyền lợi VIP 4 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 4 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 2 lần

3 lượt mua boss toàn server tăng : 1 lần

4 Mở khoá càn quét phó bản vật liệu sau khi vượt ải

Gói quà nhận được của VIP 4

800 extol

8 đá cường hoá mỹ nữ

8 đã cường hoá thuyền

1 xu đổi bạc

---------------------------------------

Cấp VIP 5

Quyền lợi VIP 5 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 5 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 3 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 1 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 1 lần

5 mở khoá làm mới lên phẩm chất “cam” của hộ tống

Gói quà nhận được của VIP 5

1000 extol

10 đá cường hoá mỹ nữ

10 đã cường hoá thuyền

1 thẻ tím chopper

1 xu đổi bạc

---------------------------------------

Cấp VIP 6

Quyền lợi VIP 6 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 7 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 4 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 1 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 1 lần

5 Mở khoá càn quét thám hiếm

Gói quà nhận được của VIP 6

1500 extol

20 đá cường hoá mỹ nữ

20 đã cường hoá thuyền

1 xu đổi bạc

---------------------------------------

Cấp VIP 7

Quyền lợi VIP 7 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 9 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 5 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 1 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 1 lần

5 Mở khoá bỏ qua chiến đấu boss toàn server

6 Mở khoá cài lại nhiệm vụ liên minh

Gói quà nhận được của VIP 7

2000 extol

30 đá cường hoá mỹ nữ

30 đã cường hoá thuyền

1 xu đổi bạc

---------------------------------------

Cấp VIP 8

Quyền lợi VIP 8 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 11 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 6 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 2 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 2 lần

5 Mở khoá càn quét nhiệm vụ ngày

6 Mở khoá hồi sinh khi bị chết ở BOSS toàn server

Gói quà nhận được của VIP 8

3000 extol

50 đá cường hoá mỹ nữ

50 đã cường hoá thuyền

30 bản cải tạo

1 danh hiệu : “ Phong mang tất lộ “

---------------------------------------

Cấp VIP 9

Quyền lợi VIP 9 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 13 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 7 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 2 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 2 lần

5 Mở khoá kiếm sĩ zoro

6 Mở khoá tăng tốc chiến đấu x3

Gói quà nhận được của VIP 9

4000 extol

80 đá cường hoá mỹ nữ

80 đã cường hoá thuyền

90 bản cải tạo

---------------------------------------

Cấp VIP 10

Quyền lợi VIP 10 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 15 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 8 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 2 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 2 lần

Gói quà nhận được của VIP 10

5000 extol

120 đá cường hoá mỹ nữ

1 Vũ khí đỏ “ Siêu báu vật bạch kim 1 “

1 danh hiệu “ Hợp Sức “

50 bản cải tạo

---------------------------------------

Cấp VIP 11

Quyền lợi VIP 11 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 17 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 9 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 3 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 2 lần

Gói quà nhận được của VIP 11

6000 extol

150 đá cường hoá mỹ nữ

1 thẻ tím Sanji

60 bản cải tạo

---------------------------------------

Cấp VIP 12

Quyền lợi VIP 12 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 19 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 10 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 3 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 3 lần

Gói quà nhận được của VIP 12

8000 extol

200 đá cường hoá mỹ nữ

70 bản cải tạo

1 thẻ cam Kalifa

---------------------------------------

Cấp VIP 13

Quyền lợi VIP 13 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 21 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 11 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 4 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 3 lần

Gói quà nhận được của VIP 13

10.000 extol

250 đá cường hoá mỹ nữ

80 bản cải tạo

1 thẻ tím luffy

---------------------------------------

Cấp VIP 14

Quyền lợi VIP 14 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 23 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 12 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 4 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 3 lần

Gói quà nhận được của VIP 14

15.000 extol

300 đá cường hoá mỹ nữ

100 bản cải tạo

10 thuốc thuộc tính thuyền

1 danh hiệu “ Bậc thầy nghiên cứu “

---------------------------------------

Cấp VIP 15

Quyền lợi VIP 15 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 25 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 13 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 5 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 3 lần

Gói quà nhận được của VIP 15

20.000 extol

350 đá cường hoá mỹ nữ

150 bản cải tạo

1 thẻ cam Jinbei

---------------------------------------

Cấp VIP 16

Quyền lợi VIP 16 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 27 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 14 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 5 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 3 lần

Gói quà nhận được của VIP 16

25.000 extol

400 đá cường hoá mỹ nữ

200 bản cải tạo

10 Thuốc thuộc tính ngẫu nhiên

---------------------------------------

Cấp VIP 17

Quyền lợi VIP 17 mang đến : 

1 Lượt đổi bạc tăng : 29 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 15 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 6 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 4 lần

Gói quà nhận được của VIP 17

30.000 extol

450 đá cường hoá mỹ nữ

250 bản cải tạo

1 thẻ cam ace

1 Thuốc thuộc tính bong bóng

---------------------------------------

Cấp VIP 18

Quyền lợi VIP 18 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 31 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 16 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 6 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 4 lần

Gói quà nhận được của VIP 18

35.000 extol

500 đá cường hoá mỹ nữ

300 bản cải tạo

10 Thuốc thuộc tính thiên thạch

1 trang bị đỏ “Siêu- Vũ Khí 1 Arceuss”

---------------------------------------

Cấp VIP 19

Quyền lợi VIP 19 mang đến : 

1 Lượt đổi bạc tăng : 33 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 17 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 7 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 4 lần

Gói quà nhận được của VIP 19

40.000 extol

600 đá cường hoá mỹ nữ

400 bản cải tạo

1 thẻ đỏ Mihawk

1 danh hiệu bậc thầy nghiên cứu

---------------------------------------

Cấp VIP 20

Quyền lợi VIP 20 mang đến :

1 Lượt đổi bạc tăng : 35 lần

2 Lượt mua đấu trường tăng : 18 lần

3 Lượt mua boss toàn server tăng : 7 lần

4 Lượt mua phó bản vật liệu tăng : 4 lần

Gói quà nhận được của VIP 20

50.000 extol

800 đá cường hoá mỹ nữ

100 mảnh vua biển “Surume”

500 đá tăng vua biển

1 danh hiệu anh em cùng tiến

------------------------***-----------------------

heart CHÚC QUÝ THUYỀN TRƯỞNG CHƠI OPH5 NHIỀU NIÊM VUI heart

yes Link facebook game: https://www.facebook.com/onepieceh5.MangaPlay/
yes Link cộng đồng game : https://www.facebook.com/groups/1233979693617301/

One Piece One Piece